« terug naar vorige pagina

Lustrum

We kijken terug en blikken vooruit

Vijftig jaar geleden werd Groepspraktijk Huizen opgericht. In 1973 besloten zes huisartsen, onder leiding van Maup van der Valk, om samen te gaan werken in een pand op de Kerkstraat in Huizen. Het was bijzonder voor die tijd, waarin de meeste huisartsen in solopraktijken werkten. Maar het is een groot succes gebleken. In de afgelopen 50 jaar is er natuurlijk veel veranderd, maar de kernwaarden van ons vak en de toewijding zijn al die tijd hetzelfde gebleven.

Het huisartsenteam van 1973 met een stoomtram bij de opening van Groepspraktijk Huizen…

 

 …en het huisartsenteam anno nu.

 

Persoonlijke zorg leveren, dicht bij huis
We vieren dit jaar ons 50-jarig bestaan; een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Sinds de oprichting willen we u persoonlijke zorg leveren, dicht bij huis. Het liefst door een en dezelfde huisarts, al is dat in deze tijd helaas niet altijd mogelijk. We zijn daarom in Groepspraktijk Huizen in teamverband gaan samenwerken. Daarmee bieden we onze patiënten de mogelijkheid om door ‘vaste’ artsen te worden behandeld als de eigen arts niet beschikbaar is. Het samenwerken met anderen is steeds belangrijker geworden. Vroeger werkte de huisarts met alleen een assistente. Tegenwoordig loopt er een heel team aan medewerkers in de praktijk rond. Maar ook buiten de praktijk wordt intensief samengewerkt om goede eerstelijnszorg te leveren. Denk daarbij aan thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, psychologen en nog talloze anderen. We nemen samen met hen deel in verschillende wijkgerichte plannen, om de zorg dicht aan huis te optimaliseren.

 

Samenwerking blijft ook in de toekomst een belangrijke pijler van ons werk
We zullen een toename krijgen van ouderenzorg in de komende jaren en dat vraagt van ons aanpassingen in de organisatie. Soms zijn dat veranderingen die voor patiënten niet makkelijk zijn, zoals elektronisch werken of triage aan de telefoon. Triage, het beoordelen van de ernst van een hulpvraag, is een integraal onderdeel van ons werk, zowel telefonisch als online. We proberen iedereen steeds zoveel mogelijk uit te leggen, waarom we dat doen.

……
Hoogwaardige, persoonlijke
zorg blijven bieden,
met
intensieve samenwerking buiten de praktijk!

……

Sponsorloop
Op 18 november vierden we met ons (oud-)personeel het 50-jarig jubileum. Net als op eerdere lustra werd er een hardloopwedstijd gehouden, beter bekend als de ‘Van der Valk-run’. Ditmaal in de vorm van een sponsorloop. Er werd geld ingezameld dat we zullen gebruiken om een duofiets voor de ouderen in ons dorp aan te schaffen. Hiermee willen we een gebaar maken naar alle ouderen, die in de huidige tijd steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Ondanks de regen een vrolijke middag

 

De sponsorloop startte om 14.30 uur voor de praktijk, waarbij de wethouder Karin van Werven ons heeft toegesproken en vervolgens het startschot heeft gegeven. Er werd door ongeveer 30 deelnemers meegelopen. Ondanks de regen was de sfeer erg goed. Er stond een jazzband voor de deur van de groepspraktijk. De stempelpost was in een opgebouwde tent met drankjes, bananen en warmtekanonnen. Toeschouwers voor de run verzamelden zich in de tent; er waren meerdere patiënten komen kijken.

De deelnemers hebben uiteindelijk € 4.200 bij elkaar gelopen. Dat is voldoende voor de aanschaf van een standaardmodel duofiets! Dus dat is geweldig goed nieuws voor de ouderen in ons dorp.

Na de sponsorloop was er een weerzien met veel oud-collega’s op een receptie op de praktijk. Twee van de oprichters uit 1973 waren aanwezig, waaronder Ede Dommering die een prachtig verhaal heeft verteld over hoe het eraan toeging toen de praktijk in 1973 werd opgericht. De receptie werd druk bezocht en er was een fototentoonstelling in de praktijk met foto’s van door de jaren heen. Deze foto’s blijven de komende maanden hangen en zijn leuk om te bezichtigen voor patiënten in de praktijk. Om 18.00 uur was de receptie afgelopen en zijn we met ons huidige personeel naar De Krachtcentrale gegaan waar we met een mooi diner en feest deze jubileumdag hebben afgesloten.

 

Trots

Als we terugkijken op de afgelopen 50 jaar Groepspraktijk Huizen, zijn we enorm trots op onze geschiedenis en onze toewijding aan patiëntenzorg. We hopen dat we de komende tijd dezelfde hoogwaardige zorg kunnen blijven bieden, aangepast aan de behoeften van onze patiënten en de veranderingen in het zorglandschap.

 

Ons gebouw, ‘never a dull moment…’