Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

U kunt herhaalmedicatie alleen bestellen via de receptenlijn

Bel (035) 5256444

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Telefonische bereikbaarheid

De Groepspraktijk is tussen 12.00 - 13.00 uur en na 16.30 uur alleen voor spoed telefonisch bereikbaar.
Na 17.00 uur belt u in geval van een spoedgeval met de huisartsenpost.

De wachttijden aan de telefoon kunnen, op bepaalde tijdstippen van de dag, behoorlijk oplopen. Hiervoor onze excuses.
Dringend verzoek terug te bellen als u lang in de wacht staat en uw hulpvraag geen spoed betreft. 
Of neem contact met ons op via http://www.MijnGezondheid.net
Voor vragen over Covid-19, vaccinaties en registratie ervan kunt u kijken op http://www.rivm.nl of http://www.rijksoverheid.nl

Onze dienstverlening

 • De Groepspraktijk is gesloten, wij nemen geen nieuwe patiënten aan.
  Wij werken met een wachtlijst. Wilt u op deze lijst komen vult u dan het inschrijfformulier in.
  Houdt u er s.v.p. rekening mee dat wij ons houden aan de landelijke afspraak van een aanrijtijd van gemiddeld 15 minuten.

  Hoe komt u op de wachtlijst?
  Het inschrijfformulier , te downloaden via deze link, levert u ingevuld, voorzien van uw handtekening, in bij de balie
  van de Groepspraktijk. U kunt het ook mailen naar administratie@groepspraktijkhuizen.nl .
  Als één van onze artsen weer plek heeft voor nieuwe patiënten neemt de administratie contact met u op per mail.
  Mocht u voor die tijd afzien van inschrijving op de wachtlijst vernemen wij dat graag van u per mail.
  Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over de wachttijd van de wachtlijst.

  Identificatieplicht geldt voor iedereen van 14 jaar en ouder.  Breng uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee naar de praktijk.
  De zorgverzekeraar accepteert inschrijving alleen na identificatie.

  Wij werken met alle apotheken in Huizen samen. De apotheken het dichtst bij de praktijk in het Oude Dorp
  zijn Apotheek Wessels en de Huizer Apotheek.

  Hoe schrijft u zich uit?
  Als u van huisarts verandert, dient u zich bij de Groepspraktijk uit te schrijven middels een uitschrijfformulier

  Dit is te verkrijgen via de website of de assistente (zij stuurt het u toe via de mail of het postadres).

  Lever het ingevulde en ondertekende formulier in bij de balie, verzend het per post, of ingescand via onze mail info@groepspraktijkhuizen.nl. Na ontvangst zorgen wij voor een veilige overdracht van uw medisch dossier.
  Wij adviseren u om, 4 weken na het inleveren van uw uitschrijfformulier, bij uw nieuwe huisarts te informeren of uw dossier
  daar is aangekomen. 

 • Alle huisartsen werken op afspraak, er is geen inloopspreekuur (meer). De deur van de praktijk gaat om 8.00 uur open. 

  Elke morgen is er voor alle medewerkers om 07.55 uur de ochtendopening. Gedurende deze 5 minuten voorafgaand aan de opening
  van de praktijk worden de medewerkers up to date gehouden qua urgente ontwikkelingen binnen de praktijk.

  Wij verzoeken u niet eerder naar de praktijk te komen dan 5 minuten voorafgaand aan uw afspraak. 

 • Het maken van een afspraak kan telefonisch of via MGN,  de afspraak kan maximaal twee weken van tevoren gemaakt worden. 
  Een MGN afspraak is 15 minuten en voor één hulpvraag.
  Mocht u meerdere zaken willen bespreken verzoeken wij u vriendelijk een dubbele afspraak via de assistente te maken.
  Mocht u onverhoopt verhinderd zijn verzoeken wij u dringend de (MGN) afspraak telefonisch te annuleren, dit kan helaas niet online.
  Voor het telefonisch maken van een afspraak, bel: 035-5256444, keuze 2
  Bij het maken van een telefonische afspraak zal de doktersassistente vragen naar de reden van uw contact. Zij doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Ze is daartoe opgeleid. De assistente heeft geheimhoudingsplicht. Zij is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Gesprekken kunnen worden opgenomen voor interne trainingsdoeleinden. 

  I.v.m. uw en onze veiligheid verzoeken wij u dringend maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
  Tevens vragen wij u om alleen te komen. Indien u begeleiding nodig heeft in de vorm van een tolk, verzorger  (omdat u bv. slecht ter been bent) of indien u wettelijk vertegenwoordiger bent van een kind jonger dan 14 jaar geldt daarop een uitzondering.

  Kunt u onverwachts niet naar uw afspraak komen?
  Zeg uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af. Een no-show beleid is van toepassing op uw afspraak voor het maken van een longfunctiefoto en afspraken voor de POH-GGZ, zowel fysiek als via beeldbellen. Geef ons telefonisch door dat u verhinderd bent. Dan kunnen wij in uw plaats een ander helpen.

  Heeft u een afspraak met uw ‘vaste’ aanspreekpunt POH-s dan is het mogelijk dat uw afspraak door een collega POH-s wordt uitgevoerd. Wij danken voor uw begrip.

 • Wilt u uw huisarts telefonisch spreken over een uitslag of voor een advies, bel dan eerst met de assistente. Vaak kan zij uw vraag al beantwoorden. Is dit niet het geval dan noteert zij uw telefoonnummer en spreekt met u af hoe laat uw huisarts u terugbelt.

  U kunt ook via MijnGezondheid.net een e-consult aanvragen. U stelt uw (niet dringende) vraag dan per email aan uw huisarts. Uw huisarts, of bij afwezigheid diens vervanger, stuurt u binnen 2 werkdagen een antwoord.

 • In onze praktijk is er de mogelijkheid om te beeldbellen. Dit wordt alleen toegepast indien hier aanleiding en in overleg met uw zorgverlener. 

  Hoe werkt een beeldbelconsult?

  Uw huisarts of praktijkondersteuner heeft met u afgesproken dat uw afspraak via een ‘beeldbelconsult’ plaatsvindt. U kunt uw zorgverlener zien en met hem/haar praten via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone. U hoeft voor de afspraak dus niet naar de praktijk te komen. Als u wilt dat een familielid of naaste bij het videoconsult aanwezig is, dan mag dat.

  Wat is een beeldbelconsult?
  Een beeldbelconsult is een makkelijke manier om via het internet met uw zorgverlener te praten en hem of haar te zien. De arts en/of praktijkondersteuner ziet u ook. Op het tijdstip van uw afspraak kunt u via de link die u per e-mail ontvangt met uw huisarts en/of praktijkondersteuner videobellen.

  Wat heeft u nodig voor het beeldbelconsult?
  • Een computer, tablet of smartphone;
  • Het door u gebruikte apparaat moet een ingebouwde camera of webcam hebben (je mag ook een webcam aansluiten in het geval van een desktop computer);
  • Een goede internetverbinding;
  • Een link naar het beeldbelconsult (deze ontvangt u per e-mail van WeeSeeDo)

  Hoe werkt het?
  De afspraak voor een beeldbelconsult wordt ingepland door ons. Vervolgens ontvangt u op de geplande tijd een link per e-mail van uw huisarts en/of praktijkondersteuner. Wanneer u hier op klikt, komt u in het beeldbelconsult terecht. Uw huisarts en/of praktijkondersteuner wacht hier al op u.

  Tips voor het videobellen
  • Zorg dat u minimaal vijf minuten voor de afspraak uw e-mail geopend hebt en klaar zit voor het beeldbelconsult;
  • Zorg ervoor dat u in een rustige, afgesloten ruimte zit. Het is belangrijk dat het stil is in de ruimte, zodat uw huisarts u goed kan verstaan;
  • Zorg ervoor dat het geluid en uw microfoon aanstaan, zodat u elkaar goed kunt verstaan;
  • Verstaat of begrijpt u de huisarts en/of praktijkondersteuner niet? Vraag of uw zorgverlener het dan opnieuw uit te leggen;
  • Probeer zelf rustig te spreken en uw lippen duidelijk te bewegen;
  • Zorg ervoor dat uw gezicht helemaal in beeld is en dat er voldoende licht op uw gezicht schijnt. Houd er rekening mee dat het door de cameraverbinding niet mogelijk is de ander in de ogen te kijken;
  • Is het starten van het beeldbelconsult niet gelukt of gaat er tijdens het consult iets mis? Blijf rustig en wacht geduldig. Uw zorgverlener probeert de verbinding opnieuw te starten of hij/zij neemt telefonisch contact met u op;

  Het beeldbelconsult is een afspraak tussen u en uw huisarts en/of praktijkondersteuner. Bent u verhinderd op het tijdstip van het beeldbelconsult? Neem dan op tijd contact op met ons informatiecentrum om het beeldbelconsult te verzetten. Let op voor uw afspraak bij de praktijkondersteuner geldt een no-show beleid. Dit beleid is ook van toepassing op uw afspraak voor het beeldbellen. 

  Privacy
  Een beeldbelconsult is een medisch consult. Het is belangrijk dat uw digitale afspraak net zo veilig en vertrouwelijk is als een afspraak in de kliniek. Wij gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. Het consult wordt niet opgenomen of opgeslagen. De zorgverlener zit in een afgesloten en rustige ruimte tijdens het beeldbelconsult. We vragen u te voorkomen dat onbekenden met u op het scherm kunnen meekijken of meeluisteren. Zorg er daarom voor dat u ook in een rustige en afgesloten ruimte zit. De huisart en/of praktijkondersteuner kan het beeldbelconsult stopzetten als hij/ zij vindt dat uw omgeving niet veilig genoeg is. Als u wilt dat een bekende bij het videoconsult aanwezig is, kan de persoon aan uw kant plaatsnemen.

   

 • Een huisbezoek vraagt u ‘s ochtends vóór 9.00 uur aan.
  Bel: 035-5256444, keuze 2

  Vraag alleen een huisbezoek aan als u niet naar de praktijk kunt komen.
  Onderzoek en behandeling zijn vaak beter uit te voeren in de praktijk.

   

   

   

 • Buiten openingstijden van de praktijk kunt u voor spoedeisende hulp terecht bij de spoedpost (voorheen huisartsenpost).

  Leg uw klacht eerst telefonisch voor aan de spoedpost: 088-1309600

  Bel de spoedpost bij spoed:
  – in het weekend
  – tijdens officiële feestdagen
  – ma. t/m donderdag van 17.00 tot 8.00 uur
  – vrijdag vanaf 17.00 tot maandag 8.00 uur

  Bekijk de website van spoedpost Hilversum

   

 • Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt er gekeken of vrouwen van 30 tot en met 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.
  Baarmoederhalskanker komt door een langdurige besmetting met een virus: het humaan papillomavirus (HPV). HPV komt veel voor. Bijna iedereen heeft een keer HPV. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet. Bijvoorbeeld bij een verminderde weerstand. Als het lichaam het virus niet opruimt, kunnen de cellen in de baarmoederhals veranderen. Afwijkende cellen kunnen veranderen in een voorstadium van baarmoederhalskanker. Dit is nog geen kanker en vaak goed te behandelen. Door te behandelen, kan worden voorkomen dat kanker ontstaat.

  Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging via het instituut Bevolkingsonderzoek Nederland.
  Deelname is gratis. Bevolkingsonderzoek Nederland nodigt u uit op basis van uw geboortejaar. U ontvangt uw uitnodigingsbrief rond uw verjaardag.

  U beslist zelf of u wel of niet meedoet. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek is gratis. Net als bij ieder medisch onderzoek heeft ook het bevolkingsonderzoek voordelen en nadelen. De overheid biedt dit bevolkingsonderzoek aan omdat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Dit kan voor u persoonlijk anders zijn.

  Heeft u een uitnodiging gehad van de screeningsorganisatie voor het bevolkingsonderzoek en wilt u meedoen? U kunt een uitstrijkje laten maken bij de huisarts. Hiervoor belt u met 035-5256444, de assistente maakt de afspraak met u in onze behandelkamer.
  Vindt u dit vervelend dan kunt u een zelfafnameset aanvragen. 

  Voor meer informatie kijk op https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/ 

   

Openingstijden

Nieuws en handig om te weten

Even voorstellen:

Dag allemaal,

Ik ben Renee Beekhuis en ben hier in de praktijk begonnen per 1 september jl. als waarnemend huisarts met de intentie om te blijven.

Na eerst kort gewerkt te hebben als tropenarts ben ik sinds 2012 huisarts. Ik heb waargenomen in Amsterdam, Almere en 9 jaar in Baarn.
De afgelopen 2 jaar heb ik in Nieuw-Zeeland met heel veel plezier gewoond en gewerkt. 

Ik heb een gezin met man en 2 lieve kinderen van 12 en 9 jaar, en woon in Bussum. 
In mijn vrije tijd ben ik het liefst in de natuur, aan het sporten of schilder ik als er nog tijd over is.

Wellicht tot ziens op de praktijk!

Renee Beekhuis

Training 'In contact met jezelf'

Een training over zelfcompassie en mentale flexibiliteit

Doelgroep
Inwoners van het Gooi (18+)

Doelstelling
Het doel van de training is het vergroten van de mentale flexibiliteit en zelfcompassie.
Hiervoor wordt gewerkt aan:
– Je gedachten minder serieus nemen.
– Meer in het hier en nu leven.
– Meer leven vanuit jouw waarden. Wat is werkelijk belangrijk voor jou?
– Meer mentale flexibiliteit.

Werkwijze
Pijn, verdriet, stress, onzekerheid en tegenslagen horen bij het leven. Je hoeft niet perfect of “klachtenvrij” te zijn om meer het leven te leiden wat jij wilt. Deze training is gebaseerd op de Acceptance & Commitment Therapy en gaat over minder vechten met jouw gedachten, gevoelens en angsten en meer gaan leven naar jouw waarden. Wat vind jij werkelijk belangrijk in je leven? Wat zijn je dromen en verlangens?
De training bestaat uit psycho-educatie, gesprek, ervaringsgerichte oefeningen en het maken van thuisopdrachten. 

Praktische informatie
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een follow-up bijeenkomst.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10 personen. 
Begeleiding van de maandagochtendgroep is in handen van Han Baeten en Herjan Gerlings van Versa Welzijn, beiden  ACT (Acceptance & Commitment Therapy) gecertificeerde trainers.
Begeleiding van de maandagmiddaggroep is in handen van Dorea Ketelaars (POH-GGZ) en Han Baeten.

Vooraf aan de eerste bijeenkomst is er een vrijblijvende informatiebijeenkomst.
Kosten deelname: € 45,-
Start eerstvolgende trainingen:
– maandagochtend 11 september 2023 in Bussum – Informatiebijeenkomst over deze training is op maandagochtend 4 september 
– maandagmiddag 2 oktober 2023 in Bussum – Informatiebijeenkomst over deze training is op maandagmiddag 4 september.

Voor informatie en/of aanmelding:
Versa Welzijn – afd. Groepsmaatschappelijk Werk
Telefoon: (035) 623 11 00 
E-mail      groepswerk@versawelzijn.nl
Link          https://www.gooihetindegroep.nl/zelfontwikkeling/in-contact-met-jezelf/ 

Werkwijze in de huisartsenpraktijk

In de Groepspraktijk vinden we het belangrijk dat patiënten optimaal geholpen worden. Daarbij proberen we zoveel mogelijk
patiënten bij dezelfde dokter te laten terugkomen. Van oudsher bent u gewend dat de ‘eigen huisarts’  het enige aanspreekpunt is.
Maar tijden veranderen en heden ten dage is er steeds meer behoefte aan onderlinge samenwerking tussen artsen. Dit om een zo goed mogelijke zorg te kunnen blijven leveren. We proberen met ons team van huisartsen daarom meer samen te werken in de patiëntenzorg. Dat betekent dat u soms een andere dokter ziet dan uw eigen huisarts. De assistente zal dit telefonisch met u bespreken.
Voor ons betekent samenwerken in de patiëntenzorg dat we efficiënter kunnen werken en dat de kwaliteit omhoog gaat.
Voor u betekent het dat u sneller op het spreekuur gezien kan worden en dat uw hulpvragen door meerdere professionals worden beoordeeld, wat erg prettig kan zijn.
We begrijpen dat onze nieuwe manier van werken voor u wennen is. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u dat altijd bespreken met onze artsen tijdens het spreekuur. We leggen het graag nader aan u uit.

 

Waarnemend artsen

Per 1 september werkt huisarts Renee Beekhuis als vaste waarnemer in onze praktijk. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Op donderdag werkt zij alleen ’s morgens.
Ook huisarts Job Touw is waarnemer, hij neemt de praktijk van huisarts Rouwenhorst waar tijdens diens zwangerschapsverlof.
Tijdens de vakantieperiodes en bij eventuele afwezigheid van artsen (bijvoorbeeld i.v.m. nascholing)
is ook waarnemend huisarts Alwin ten Have aanwezig.
Indien u een afspraak met hen heeft graag melden aan de balie, de assistente verteld u dan waar zij zitten.

Huisarts in opleiding

Per 1 juni 2023 is Mijntje Dunnik onze nieuwste huisarts in opleiding.
Dr. Dunnik staat onder supervisie van dokter Diesch en dokter Dreyer.
Zij is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Huisarts in opleiding Sarah Baalman

Per 1 maart 2023 is Sarah Baalman bij ons aan het werk als huisarts in opleiding.
Dr. Baalman staat onder supervisie van dokter Klein Twennaar.
Zij is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.

Helpdesk digitale zorgverlening

Op gezondheidsgebied zijn er een aantal apps welke handig zijn. Denk hierbij aan MGN, MedGemak en Thuisarts.nl

Komt u er niet uit? Heeft u vragen? Dan kunt u terecht op  https://helpdeskdigitalezorg.nl/ 
Deze website helpt u verder bij vragen en problemen.
Onze assistentes kunnen u, in verband met de grote drukte aan de telefoon en balie, hierbij niet helpen. 

Beeldbellen

Via beeldbellen kan uw huisarts of praktijkondersteuner op afstand persoonlijk contact met u hebben.
Soms is een fysiek consult niet nodig terwijl wij wel zorg en advies willen bieden welke aansluit bij uw zorgvraag.
Beeldbellen is dan een goed alternatief. hierbij heeft u toch persoonlijk contact, maar op afstand.
Als u belt voor een afspraak kan het zijn dat de assistente u een beeldbelafspraak aanbiedt.

Diversiteit

De Groepspraktijk Huizen is een huisartsenpraktijk met oog voor diversiteit. We vinden het belangrijk dat in onze praktijk iedereen zichzelf kan zijn, we zijn er voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Op 11 oktober is het internationale ‘coming-out-day’, op deze dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Het is een dag waar wij extra aandacht aan willen geven omdat wij er als huisartsenpraktijk ook zijn voor mensen met vragen over diversiteit, seksualiteit of gender. We willen in de groepspraktijk namelijk persoonsgerichte zorg leveren, waarbij we kennis hebben en rekening houden met ieders individuele voorkeuren op gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie.

Telefonische bereikbaarheid

Ondanks onze maximale inzet, kan het soms erg druk zijn aan de telefoon. Indien u merkt dat de wachttijd oploopt en uw hulpvraag is geen spoed, verzoeken wij u om op een later tijdstip terug te bellen. Bij voorkeur na 11.00 uur in de ochtend of na 14.00 uur ’s middags.

De Groepspraktijk is tussen 12.00 – 13.00 uur en na 16.30 uur alleen voor spoed telefonisch bereikbaar.
Na 17.00 uur belt u in geval van een spoedgeval met de huisartsenpost.

Maandagochtend is een extra drukke ochtend, houd daar rekening mee. De wachttijden kunnen dan oplopen tot 30 minuten en de telefooncentrale verbreekt dan automatisch de verbinding. Voor niet-spoedeisende vragen adviseren wij om op een ander moment te bellen dan de maandagochtend. Nogmaals danken wij u voor uw begrip.

Voor vragen over de (booster)-vaccinatie of andere actuele informatie over vaccineren of COVID-19 wij u naar de website van de GGD. http://www.ggdgv.nl

MGN

Via ons digitale platform MGN kunt u uw afspraak online inplannen. Dit betreft een enkel consult voor één hulpvraag. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben dan 15 minuten, of meerdere klachten heeft vragen wij u dringend uw dubbele afspraak via de assistente in te plannen.
Ook kunt u online uw herhaalrecepten aanvragen of een e-consult aanvragen. Houdt rekening bij het aanvragen van een e-consult: niet alle vragen zijn hiervoor geschikt en u krijgt niet op dezelfde dag antwoord. We proberen u zo snel mogelijk te antwoorden. 

Afspraak POH-S

Wegens de drukte in de praktijk is het mogelijk dat uw afspraak met uw ‘vaste’ POH-S door een collega POH-S wordt uitgevoerd. 

Bloedafname

Bloedafname is alleen mogelijk op afspraak bij het laboratorium van ziekenhuis Tergooi of de prikpost bij het gezondheidscentrum
achter de Meentkerk aan de Bovenmaatweg te Huizen.
Voor een afspraak kunt u bellen naar KCHL  088 753 11 70. (ook voor het wijzigen van een reeds gemaakte afspraak).
Het laboratorium van ziekenhuis Tergooi is geopend van maandag tot en met vrijdag.

Cameratoezicht

In de wachtruimtes hangen camera’s. Deze dienen ter beveiliging van (persoonlijke) eigendommen. Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd, de beelden zijn uitsluitend bestemd voor interne doeleinden.

Triage Doktersassistenten

In het kader van de triage kunnen doktersassistenten u een aantal vragen stellen ter verduidelijking van uw klacht. Tevens kunnen gesprekken worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Verhinderd voor een afspraak

Heeft u een afspraak bij de POH-GGZ en/of een afspraak voor een longfunctie in de behandelkamer en bent u verhinderd?

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd/gewijzigd te worden.
De assistente helpt u graag hierbij.
Bel 035-5256444 of meld het aan de balie.

Bij niet tijdig afzeggen van de afspraak zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
U ontvangt dan een nota. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Afspraken POH-GGZ

Wij informeren u dat bij het maken van een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ een behandelovereenkomst met u en de praktijkondersteuner POH-GGZ wordt opgesteld na het afronden van de intake. Onderdeel van deze behandelovereenkomst is dat, wanneer u niet binnen 24 uur een afspraak afbelt, u een factuur toegestuurd krijgt. Om deze spreekuren met lange afspraken te kunnen waarborgen zijn we genoodzaakt om deze maatregel te treffen.

We vragen hiervoor uw begrip.

SOA-polikliniek GGD Gooi en Vechtstreek

De GGD Gooi en Vechtstreek heeft een eigen SOA-polikliniek, waar met name jongeren tot 25 jaar en andere doelgroepen (mannen die seks hebben met mannen (MSM), sekswerkers en slachtoffers van seksueel geweld) zich gratis kunnen laten testen op SOA’s. 

Indien er een reëel risico is op een SOA, ongeacht of er wel of geen klachten zijn, is het verstandig om een SOA-onderzoek te laten doen. Voor een SOA-test kunt u terecht bij uw eigen huisarts of bij de SOA-polikliniek GGD Gooi en Vechtstreek. Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak verwijzen wij u naar de website van GGD Gooi en Vechtstreek, www.ggdgv.nl.

 

Het gemak dat MijnGezondheid.net u biedt

Ikgeeftoestemming.nl aan LSP

Komt u onverwachts op de Huisartsenpost of in het ziekenhuis terecht? Dan kan het essentieel zijn dat een andere hulpverlener uw medische gegevens kan bekijken. Het vergroot de kans op snellere, betere en veiligere zorg.

Maar hiervoor is wel uw toestemming vereist. U kunt die online geven via http://www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Let op: vul bij uw zorgverlener “Groepspraktijk Huizen” in. Uw toestemming komt dan automatisch bij uw eigen huisarts terecht. U kunt op ieder moment uw toestemming weer intrekken. Verdere uitleg, o.a. in instructieve filmpjes, vindt u hier.

 

Zorgaanbod Groepspraktijk Huizen

 • Naast de algemene huisartsenzorg biedt de Groepspraktijk gespecialiseerde zorg.

  Cardiologie en Astma/COPD
  Een aantal huisartsen in de Groepspraktijk heeft geleerd om zelf ECG’s en longfunctiemetingen te beoordelen. Zij doen dit voor alle patiënten uit de Groepspraktijk. De uitslag gaat via uw eigen huisarts.

  Echoscopie

  De Groepspraktijk heeft de beschikking over een echo-apparaat.
  Dokter Dreyer en dokter Oostvogel hebben speciaal hiervoor een echoscopie-cursus gevolgd. Er kunnen alleen echo’s worden aangevraagd door de eigen huisarts. Voor het maken van een echo heeft u een afspraak nodig bij één van de bovengenoemde artsen.

 • De Groepspraktijk heeft een eigen laboratorium voor eenvoudig bloed- en urineonderzoek. U kunt er terecht na overleg met uw huisarts of een praktijkmedewerker.
  Openingstijden ma. t/m vrijdag: 8.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur.

  Lever een urinetest ‘s ochtends, vóór 10.00 uur, in bij de Groepspraktijk.

  Er staat een plastic bak bij het laboratorium waarin u uw potje kunt deponeren.
  Graag het formulier, te vinden naast het urinepotjesbakje, invullen en bijvoegen. 
  De assistente belt u dezelfde dag op met de uitslag van de urinetest.
  U kunt gratis een potje afhalen bij de praktijk.

  Uitgebreider laboratoriumonderzoek moet worden aangevraagd uw via huisarts.
  Vervolgens maakt u een afspraak bij:

  Laboratorium Tergooi Ziekenhuis
  Rijksstraatweg 1 Blaricum
  Geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  08.00 – 16.30 uur
  en op donderdag van  08.00-20.00 uur.
  Of bij de prikpost in Huizen achter de Meentkerk.

 • De Groepspraktijk Huizen is aangesloten bij ketenzorg GO Diabetes en de GO COPD.

  Goede informatie over diabetes vindt u op de website van DIEP

 • Voor het aanvragen van reizigersadvies kunt u terecht bij de GGD of via de website van reisprik.nl
  (telf.nr. 031-8431895).

  Hepatitis A
  Er is momenteel in heel Europa een tekort aan het Hepatitis A vaccin. Daarom is het vaccinatiebeleid tot einde 2017 versoepeld. U vindt de tijdelijke aanpassingen en adviezen in dit nieuws.

 • We houden in diverse zorgcentra en -instellingen vaste spreekuren voor bewoners.
  Voorwaarde is dat de bewoner bij de Groepspraktijk ingeschreven staat als patiënt.

  De Bolder:
  huisarts Cornelieke Bisschop

  De
   Oude Pastorie:
  dokter Marijn Diesch

  Visio:
  dokter Christian Klein Twennaar
  dokter Linda Rouwenhorst

  Widaad:
  dokter Cornelieke Bisschop

  Aanmelding voor deze spreekuren gaat via de verzorging. 

 • De dermatologen van het Phizi – team behandelen om de week op de woensdag  van 14.00 tot 16.00 uur patiënten met goed- en kwaadaardige huidaandoeningen. Vraag eerst aan uw huisarts of u voor deze behandeling in aanmerking komt.

  Om de 4-6 weken wordt op donderdagmiddag vanaf 15.00 uur orthopedisch spreekuur gehouden door een orthopeed in samenwerking met een huisarts.  Patiënten met schouder- knie- en polsklachten etc. kunnen in aanmerking komen voor een consult. Vraag eerst aan uw huisarts of u voor deze behandeling in aanmerking komt.

  De specialist Ouderenzorg komt elke maand naar de Groepspraktijk.  Deze specialist beoordeelt samen met de huisarts en de praktijkverpleegkundigen (POH-s) de zorg voor oudere patiënten.

Expositie

In de Groepspraktijk hangen kunstobjecten in een steeds wisselende expositie.

Medewerkers

dr. A.J. Bensdorp
Huisarts

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.
Huisarts sinds 2021.
Speciale interesses: gynaecologie, subfertiliteit, hoofdpijn, kleine chirurgie.

drs. C.B. Bisschop
Huisarts

Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend.
Huisarts sinds 1996.
Speciale interesses: kleine chirurgie, ouderengeneeskunde.
Huisarts opleider aan de VU.

drs. M.L. Diesch
Huisarts

Aanwezig op: maandagochtend, dinsdag t/m vrijdag.
Huisarts sinds 2011.
Speciale interesse: kleine chirurgie, gynaecologie, ouderengeneeskunde huidziekten.
Vaste huisarts voor patiënten in De Oude Pastorie.
Huisartsopleider VUmc.

drs. F.C.A. Dreyer
Huisarts

Aanwezig op: maandag, dinsdag ochtend, woensdag, donderdag, vrijdag.
Huisarts sinds 2012.
Speciale interesse: kleine chirurgie, gynaecologie, bewegingsapparaat, echografie.
Huisartsopleider VUmc. 

drs. C.F. Klein Twennaar
Huisarts

Aanwezig op: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Huisarts sinds 2016.
Vaste huisarts bij VISIO Huizen. Huisartsopleider VUmc.
Leidt huisartsen op.

drs. P.H. Oostvogel
Huisarts

Aanwezig op: maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag.
Huisarts sinds 2000.
Speciale interesse: bewegingsapparaat, patiënt en mobiliteit, cyriax injecties, kleine chirurgie, echografie.

drs. L.W. Rouwenhorst
Huisarts

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag.
Huisarts sinds 2019.
Speciale interesse: cardiologie en palliatieve zorg.
Spreekuur bij Visio.

drs. A. Verkerk
Huisarts

Aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag.
Basisarts sinds 2017.
Februari 2023 begonnen bij de Groepspraktijk.
Klinische ervaring in ouderengeneeskunde.

drs. N. IJkelenstam
Huisarts

Aanwezig op: maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag.
Huisarts sinds 1986.
Kaderarts Astma/COPD.
Speciale interesse: Astma en COPD, kleine chirurgie, (preventie) hart- en vaatziekten.
CHBB-Erkend Kwaliteitsconsulent.

Mevrouw R. Beekhuis
Waarnemend huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag de hele dag, op donderdag 's morgens.
Waarnemend huisarts voor alle huisartsen binnen de Groepspraktijk.
Ervaren all round huisarts. In Baarn 8 jaar waarnemend huisarts geweest, in Nieuw Zeeland 2 jaar in een grote praktijk gewerkt.

drs. A. ten Have
Waarnemend huisarts

Aanwezig op: maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag.
Dokter Ten Have neemt waar voor alle huisartsen binnen de Groepspraktijk. Ervaren all round huisarts. Extra expertises: Cyriax injecties, palliatieve zorg, hoogbegaafdheid, ADHD bij kinderen, rouwverwerking.

 

Dr. S. Baalman
Huisarts in opleiding

Aanwezig op: woensdag, donderdag en vrijdag.
Werkt onder supervisie van dokter Klein Twennaar en dokter Bisschop.
Basisarts sinds 2017.

Dr. M. Dunnink
Huisarts in opleiding

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.
Werkt onder supervisie van dokter Diesch en dokter Dreyer.
Basisarts sinds 2017.
Klinische en onderzoekservaring binnen de maag-, darm- en leverziekten.

Alma
Hoofdassistente Groepspraktijk

Leidinggevend en coördinerend doktersassistente backoffice, behandelkamer en balie.
Medewerker personeelszaken.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2001.

Angelique
Hoofdassistente behandelkamer

Hoofd assistente behandelkamer.
Reizigersconsulente.
Begeleidt stagiaires.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 1985.

Anouk
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2019.
Begeleidt stagiaires.

Brigit
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2008.

Diana
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2008.

Ellen
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Begeleidt stagiaires.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2009.

Elles
Assistente

Algemeen assistente backoffice en balie.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2019.

Jannie
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, back office en balie.
Taal: Nederlands ondersteund met gebaren.
Ingeschreven in het NVDA Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2020.

Joëlla
Assistente

Werkzaam in de back office, behandelkamer en aan de balie.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2021.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.

Lily
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2009.
Begeleidt stagiaires.

Patricia van Hoorn
Patricia
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in het NVDA -kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2020.

 

Reina
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in het NVDA-kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2013.

Rina
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Begeleidt stagiaires.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2010.

Saskia
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Ingeschreven in NVDA-Kwaliteitsregister.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2019.

Sylvia
Assistente

Algemeen assistente behandelkamer, backoffice en balie.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2022.

Anne Berkhoff
Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op: dinsdag en vrijdag
Sinds 2022 werkzaam als POH-GGZ en Buitenpsycholoog.
Ruime ervaring als psycholoog in het verpleeghuis en de ouderenzorg (dementie en verpleeghuiszorg).
Afgestudeerd in 2016 in de medische en neuropsychologie.
Aandachtsgebieden: wandeltherapie, ouderen, aanhoudende lichamelijke klachten.
Sinds 2023 werkzaam in de Groepspraktijk.

Manon Boerma
Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op: dinsdag, woensdag, donderdag.
BIG-geregistreerd verpleegkundige sinds 2014.
Werkzaam als POH-GGZ.
Sinds 2018 bij de Groepspraktijk.
Daarvoor jaren ervaring opgedaan binnen de SGGZ als sociotherapeut van groepsbehandelingen voor verschillende behandelprogramma's.
Ervaring binnen de verslavingszorg, de terminale zorg en bemoeizorg.
Gevolgde opleidingen: CGT bij het Rino en ACT bij Stresswise.
Trainer van het cognitief gedragstherapeutische G-schema en verslavingsmodule.
Aanspreekpunt voor patiënten en collega's op het gebied van eHealth voor het programma Minddistrict.
Daarnaast werkzaam als GGZ-consulente bij de gemeenschappelijke huisartsenorganisatie Gooi en Omstreken.
Medeoprichter van het netwerk voor POH-GGZ'ers in de regio Gooi- en Vechtstreek.

drs. Linda de Bruin
Praktijkondersteuner-S

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag.
BIG-geregistreerd praktijkverpleegkundige.
Werkzaam als POH-somatiek in de Groepspraktijk sinds juni 2018.
Aandachtsgebied: patiënten met diabetes, COPD en Astma, preventie hart- en vaatziekten, ouderengeneeskunde.
Specialisatie vanuit gezondheidsstudies : ouderen en chronisch zieken.
Werkte  10 jaar als algemeen, oncologie-en reumaverpleegkundige in UMC en AMC.
Tevens 8 jaar als wijkverpleegkundige, o.a. In Huizen en omstreken.

Elles van Leeuwen
Praktijkondersteuner-S

Aanwezig op: woensdag en vrijdag.
BIG-geregistreerd praktijkverpleegkundige.
Geregistreerd als POH-Somatiek sinds 2015.
Aandachtsgebied: patiënten met diabetes, COPD en astma, preventie hart- en vaatziekten, ouderengeneeskunde.
Werkte van 2000 tot 2014 als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp van het AMC in Amsterdam.

Paula Musters
Praktijkondersteuner-S

Aanwezig op: maandag, dinsdag en woensdag.
Praktijkverpleegkundige en geregistreerd als POH-somatiek sinds 2003.
Aandachtsgebieden: DM, COPD en astma, preventie hart- en vaatziekten, ouderenzorg.
Voorheen werkzaam in het Diaconessen ziekenhuis op de operatiekamers en poliklinieken.
Vanaf 1987 bij het Centraal laboratorium voor bloedtransfusie en als doktersassistente in de Groepspraktijk Huizen. Sinds 2003 is mevrouw Musters POH-S in de Groepspraktijk Huizen.
Verder is mevrouw Musters ook psychosociaal coach.
Op dit moment volgt zij een opleiding tot counselor.

Eugenie Schalkwijk
Praktijkondersteuner-S

Aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag.
Sinds 2013 werkzaam als zij-instromer en gediplomeerd gepassioneerd professioneel hulpverlener.
Werkervaring opgedaan binnen de VVT-ouderenzorg (somatische- en revalidatiezorg) bij Vivium.
Gewerkt binnen de gehandicaptenzorg als gediplomeerd persoonlijk begeleider bij Amerpoort en Sherpa met
affectie voor somatische problematiek.
Sinds 2021 geregistreerd Praktijkondersteuner Somatiek, werkzaam binnen de huisartsenzorg.
Aandachtsgebieden: patiënten met diabetes, COPD en astma, preventie hart- en vaatziekten.
Preventief samen aan de slag d.m.v. voorlichting, meedenken bij zelfmanagement voor de patiënt met een chronische hulpvraag is het
toekomstperspectief waarbij ik de patiënt wil helpen.

Sophia van der Wardt
Praktijkondersteuner-S

Aanwezig op: woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
BIG-geregistreerd verpleegkundige.
Master Public Health, sinds 2019 geregistreerd als POH-Somatiek.
Aandachtsgebieden: patiënten met diabetes, COPD en astma, preventie hart- en vaatziekten, ouderengeneeskunde.
Werkervaring in het ziekenhuis, revalidatie, in de tropen & ontwikkelingssamenwerking en in de wijkverpleging.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds mei 2020.

Astrid Williamson
Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag.

Sinds 2016 werkzaam als psycholoog.
Bij de Groepspraktijk sinds 2023.

Aandachtsgebieden:
depressie, burn-out, angststoornissen, (complex) trauma, ADHD, identiteitsproblematiek, zelfbeeld problematiek, rouw- en relatietherapie.

Opgeleid tot cognitief gedragstherapeut (CGT), EMDR - en cliëntgerichte therapeut (EFT&PeP).

Ik probeer bij ieder die bij mij komt zorg op maat te geven, waarbij we samen naar passende handvatten zoeken.
Het uitgangspunt is om anderen te helpen (weer) in hun kracht te komen staan en, waar nodig, naar de juiste
plek door te verwijzen.

Emanuela te Riele
Administratief medewerkster en balie-assistente

Aanwezig op: dinsdagochtend, woensdagochtend (balie) en donderdag.
Werkzaamheden:
o.a. patiëntenadministratie, financiële administratie, balie.
Werkzaam in de Groepspraktijk sinds 2009.

MSc. C de Langen
Algemeen manager

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
Verantwoordelijk voor de beleidsvraagstukken en het operationele beleid.
Afgestudeerd HBO-V , HRM en MsC Bedrijfskundige.
Ervaring opgedaan in diverse functies binnen het HRM- vakgebied en management.

Qualizorg

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van smaak en reuk, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202 of maak online een afspraak (met uw DigiD)

Bel de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze symptomen voor u van toepassing zijn:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken.

Kijk voor de actuele adviezen en regelgeving voor kinderen op de website van het RIVM of neem contact op met de GGD.

Bewijs van vaccinatie

Voor een bewijs van vaccinatie voor reizen kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck. Meer informatie over het Coronabewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bij algemene vragen over COVID-19 bel 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351) of kijk op de website van de rijksoverheid.

Coronavirus vaccinatie

Op deze plek kunt u extra informatie tonen over bijvoorbeeld Corona en vaccineren. U kunt binnen dit blok ook doorverwijzen naar een eigen pagina met meer informatie of met een link naar een andere website.

Astra Zeneca vaccin.
Wanneer u vragen over AstraZeneca heeft, kunt informatie vinden op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u bellen met het landelijk publieksinformatienummer 0800 -1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

----------------------------------