Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.
  De assistente heeft geheimhoudingsplicht. Zij is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Geen eigen risico
  Huisartsenzorg betaalt u alleen zelf als u onverzekerd bent.
  Heeft u een zorgverzekering dan betaald uw zorgverzekeraar de huisartsenzorg/uw consult(en) voor u.
  Als u de huisarts bezoekt, wordt uw eigen risico niet aangesproken.
  Sommige medicijnen die de huisarts voorschrijft, gaan wel van uw eigen risico af.
  Aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoek buiten onze praktijk (bloed, urine, ontlasting enz.), röntgen- of echodiagnostiek gaan ook van uw eigen risico af.

  Uitzonderingen: in de praktijk afrekenen
  Indien u geen patiënt bent bij de Groepspraktijk maar wel een afspraak heeft declareren wij de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar.
  Indien u niet verzekerd bent (omdat u bijvoorbeeld in het buitenland woont) moet u uw consult meteen afrekenen aan onze balie. De arts/assistente geeft u een formulier daarvoor mee.

 • Als u van huisarts verandert heeft uw nieuwe huisarts uw medisch dossier nodig. Wij versturen dit na ontvangst van  uw uitschrijfformulier .

  Lever het ingevulde en ondertekende formulier bij de balie in. U kunt het ook ook gescand naar ons mailen via info@groepspraktijkhuizen.nl. Wij regelen dan de overdracht van uw dossier.
  Vergeet niet uw handtekening te plaatsen op het uitschrijfformulier.

 • De meeste van onze diabetes- en COPD-patiënten krijgen ‘ketenzorg’.  Een goede uitleg van dit begrip staat in deze patiëntenbrochure voor diabetespatiënten.

  • Thuisarts.nl, betrouwbare informatie over uw klachten
  • Appotheek.nl, meer informatie over medicatie. Bv. over het gebruik of de bijwerkingen van medicatie
  • Mijnkinderarts.nl, geeft informatie rond alles wat met kindergeneeskunde, zwangerschap en gezondheid van kinderen te maken heeft.
  • Zanzu.nl, alles over seksualiteit, relaties en gezinsplanning. 
 • Op de website van DIEP staat niet alleen veel maar ook goede informatie over diabetes. Het is ook een platform voor uitwisseling van vragen en informatie door lotgenoten.

 • Verder vindt u in de artikelen op onze website ook links naar goede informatie.