Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente heeft geheimhoudingsplicht. Zij is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Geen eigen risico
  Huisartsenzorg betaalt u niet zelf, dit doet uw zorgverzekeraar voor u. Als u de huisarts bezoekt, wordt uw eigen risico niet aangesproken. Sommige medicijnen die de huisarts voorschrijft, gaan wel van uw eigen risico af. Aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoek buiten onze praktijk (bloed, urine, ontlasting enz.), röntgen- of echodiagnostiek gaan ook van uw eigen risico af.

  Uitzonderingen: in de praktijk afrekenen
  Voor een reizigersadvies betaalt u contant € 56,57, per gezinslid. Check de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Als u een aanvullende verzekering hebt, krijgt u het reizigersadvies meestal achteraf vergoed. De bedragen zijn vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit).

 • Als u van huisarts verandert heeft uw nieuwe huisarts uw medisch dossier nodig. Wij versturen dit als we uw uitschrijfformulier hebben ontvangen.

  Lever het ingevulde en ondertekende formulier bij de balie in. U kunt het ook ingescand naar ons mailen via webinfo@groepspraktijkhuizen.nl. Wij regelen dan de overdracht van uw dossier.

 • De meeste van onze diabetes- en COPD-patiënten krijgen ‘ketenzorg’.  Een goede uitleg van dit begrip staat in deze patiëntenbrochure voor diabetespatiënten.

  • Thuisarts.nl, betrouwbare informatie over uw klachten
  • Appotheek.nl, meer informatie over medicatie. Bv. over het gebruik of de bijwerkingen van medicatie
  • Mijnkinderarts.nl, geeft informatie rond alles wat met kindergeneeskunde, zwangerschap en gezondheid van kinderen te maken heeft.
  • Zanzu.nl, alles over seksualiteit, relaties en gezinsplanning. 
 • Op de website van DIEP staat niet alleen veel maar ook goede informatie over diabetes. Het is ook een platform voor uitwisseling van vragen en informatie door lotgenoten.

 • Verder vindt u in de artikelen op onze website ook links naar goede informatie.