« terug naar vorige pagina

Privacy en Kwaliteit

 

Privacybeleid volgens de AVG

In de Groepspraktijk Huizen kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Ook zijn persoonsgegevens nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling.
De Groepspraktijk behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Lees meer in onze Privacyverklaring.

Kwaliteit

Onze visie
Wij willen patiënten van alle leeftijden uitstekende huisartsenzorg en een moderne praktijkvoering bieden.
De komende jaren richten wij ons bij zorgvernieuwing in het bijzonder op oudere patiënten.

Wat vinden onze patiënten van ons?

Kwaliteitskeurmerk
De Groepspraktijk bezit het kwaliteitskeurmerk NHG Praktijkaccreditering. U ziet dit aan het NHG-logo dat op onze website staat afgebeeld. Het betekent dat wij verantwoorde huisartsenzorg bieden. De Groepspraktijk laat zich jaarlijks toetsen om dit keurmerk te kunnen behouden.

Patiënttevredenheidsonderzoek
Eens per jaar ontvangt u per mail een enquête van ons, maar alleen na een bezoek aan de huisarts of praktijkverpleegkundige. U ontvangt de enquête dan automatisch als uw mail- adres vermeld staat bij uw patiëntengegevens. U helpt ons door deze enquête in te vullen. Wij leren van uw beoordeling van onze prestaties. En daar heeft u uiteindelijk ook weer voordeel van. Onderzoekers van instituut Qualizorg maakten deze enquête. Zij voeren hem voor ons uit en sturen ons maandelijks de actuele uitkomsten. Qualizorg garandeert anonieme verwerking van uw antwoorden en een veilig beheer van uw mail adres.

Kwaliteitsjaarverslag
In ons kwaliteitsjaarverslag beschrijven wij wat wij doen om goede zorg te leveren. Het jaarverslag kunt u inzien door te klikken op Jaarverslag2021 .

Klachten
Als u een klacht heeft over uw behandeling bent u welkom om deze met ons te bespreken. Maak een afspraak met de betreffende huisarts en/ of de manager van de praktijk. Via info@groepspraktijkhuizen.nl kunt u schriftelijk uw klacht indienen. De Groepspraktijk is voor een meer formele afhandeling van klachten aangesloten bij de SKGE. Dit is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Op de website van het SKGE http://www.skge.nl/klacht-indienen leest u wat de SKGE voor u kan betekenen als u klachten heeft.