« terug naar vorige pagina

Groepspraktijk Huizen

Kwaliteit

Onze visie
Wij willen patiënten van alle leeftijden uitstekende huisartsenzorg en een moderne praktijkvoering bieden.
De komende jaren richten wij ons bij zorgvernieuwing in het bijzonder op oudere patiënten.

Wat vinden onze patiënten van ons?

Kwaliteitskeurmerk
De Groepspraktijk bezit het kwaliteitskeurmerk NHG Praktijkaccreditering. U ziet dit aan het NHG-logo dat op onze website staat afgebeeld. Het betekent dat wij verantwoorde huisartsenzorg bieden. De Groepspraktijk laat zich jaarlijks toetsen om dit keurmerk te kunnen behouden.

Patiënttevredenheidsonderzoek
Eens per jaar ontvangt u per mail een enquête van ons, maar alleen na een bezoek aan de huisarts of praktijkverpleegkundige. U ontvangt de enquête dan automatisch als uw mail- adres vermeld staat bij uw patiëntengegevens. U helpt ons door deze enquête in te vullen. Wij leren van uw beoordeling van onze prestaties. En daar heeft u uiteindelijk ook weer voordeel van. Onderzoekers van instituut Qualizorg maakten deze enquête. Zij voeren hem voor ons uit en sturen ons maandelijks de actuele uitkomsten. Qualizorg garandeert anonieme verwerking van uw antwoorden en een veilig beheer van uw mail adres.

Kwaliteitsjaarverslag
In ons kwaliteitsjaarverslag beschrijven wij wat we in 2016 deden om goede zorg te leveren. Lees het in  2016_Jaarverslag_Groepspraktijk_Huizen.

Klachten
Als u een klacht heeft over uw behandeling bent u welkom om deze met ons te bespreken. Maak een afspraak met de betreffende huisarts of praktijkmedewerker. Als u dit niet prettig vindt, kunt u hiervoor ook een beroep doen op de Medewerker kwaliteit en beleid van de Groepspraktijk. De Groepspraktijk is voor een meer formele afhandeling van klachten aangesloten bij de SKGE. Dit is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. In de praktijkfolder SKGE leest u wat de SKGE voor u kan betekenen als u klachten heeft.

Privacy

Privacybeleid volgens de AVG
In de Groepspraktijk Huizen kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Ook zijn persoonsgegevens nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling.

De Groepspraktijk behandelt en beschermt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018. Lees meer in onze Privacyverklaring.

Wetenschap
De Groepspraktijk wisselt geanonimiseerde medische informatie van patiënten uit met het Nivel. Dit instituut onderzoekt de kwaliteit van de huisartsenzorg in heel Nederland. Het privacyreglement van het Nivel sluit aan op de privacybescherming volgens de AVG. Als u niet wilt dat uw huisarts uw geanonimiseerde gegevens aan het Nivel aanbiedt, kunt u dit met uw huisarts bespreken. Uw huisarts kan uw bezwaar daartegen registreren.

Praktijkgebouw en kunst
In de Groepspraktijk zijn schilderijen van verschillende kunstenaars te zien. In de wachtruimtes liggen informatiebladen over de beeldend kunstenaars en hun werk.