« terug naar vorige pagina

CORONA VIRUS

Geachte heer/mevrouw,

Helaas zijn we nog niet af van het Corona virus. Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds stijgende, en hierover maken ook wij ons zorgen. Als huisartsen van de Groepspraktijk Huizen informeren wij u graag over de stand van zaken.

Voorop staat dat we samen met u graag werken aan veiligheid voor u en onszelf. Zo kunnen we de zorg blijven geven die nodig is. Wij vinden het erg belangrijk om daarin de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Wij rekenen er op dat u dat ook doet. Alleen dan kunnen we de medische zorg bieden zoals wij dat graag willen.

Wat doen wij om uw en onze veiligheid te garanderen?

 • het aantal plaatsen in de wachtkamer is beperkt
 • de huisartsen houden geen inloopspreekuren
 • de huisartsen en praktijkondersteuners helpen meer mensen op afstand, via de telefoon, per mail of videoconsult
 • iedereen wordt gevraagd zijn handen te desinfecteren bij binnenkomst en een niet medisch neus-mondmasker te dragen
 • bij binnenkomst graag melden bij de balie, ook al heeft u een afspraak
 • op de balie is een scherm geplaatst
 • we houden 1,5 meter afstand
 • wij gebruiken medische mondmaskers en handschoenen

Wat verwachten wij van u?

 • te bellen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over uw gezondheid. De doktersassistente zal een aantal vragen aan u stellen in opdracht van de huisarts.
 • een e-consult te sturen (kijk hiervoor op onze website)
 • niet zonder afspraak de praktijk te bezoeken, graag dus eerst bellen
 • indien een wachtrij ontstaat verzoeken wij u op een rustiger moment terug te bellen
 • bij klachten die mogelijk met Corona te maken hebben verzoeken wij u zich eerst te laten testen via de GGD
 • dat u zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, ook als u de praktijk bezoekt

Wij streven ernaar om de reguliere zorg te blijven uitoefenen. Met uw hulp kunnen wij de zorg blijven leveren die nodig is. Samen met onze assistenten, POH’s, management en ondersteund personeel blijven wij ons 100% inzetten voor u.

Hartelijke groet, namens het voltallige personeel,

Jan Buiteman
Voorzitter Groepspraktijk Huizen

 

Informatie over onze maatregelingen in de praktijk ten aanzien van het Corona virus

                                                                                                                                                   Huizen oktober 2020

Geachte patiënten,

Als uw huisarts willen wij u graag op de hoogte houden van de steeds veranderende maatregelen die wij hebben moeten treffen in verband met het Covid-19 (Corona) virus. Dit virus heeft de afgelopen maanden invloed op de dagelijkse gang van zaken in de Groepspraktijk.
Door een forse toename van besmettingen in de regio verzoeken wij u dringend om tijdens uw bezoek aan de Groepspraktijk een mondkapje te dragen.

Belangrijkste informatie. Het virus wordt overgebracht d.m.v. contacten met anderen. Uw allerbeste bescherming is dan ook het aantal contacten te beperken. Dat proberen we in de praktijk ook zoveel mogelijk te bereiken.

Wij verzoeken u daarom om niet naar de praktijk te komen als u geen afspraak heeft, ook niet voor het ophalen van briefjes of inleveren van medicijndoosjes. We proberen uw vragen zoveel mogelijk telefonisch te beantwoorden. Dit is voor uzelf de beste bescherming en ook voor onze medewerkers in de praktijk.

De consulten bij de POH-Somatiek en POH-GGZ worden gedeeltelijk telefonisch gedaan.

Er zijn geen inloopspreekuren meer. Er kunnen momenteel helaas geen afspraken worden gemaakt via de website mijngezondheid.net. 

De assistente bepaalt, in overleg met de huisarts, of u in aanmerking komt voor een afspraak op het spreekuur.
Patiënten met luchtwegklachten proberen we zoveel mogelijk telefonisch te helpen of eerst te laten testen via de GGD. U kunt hiervoor zelf contact zoeken via het landelijke nummer 0800-1202. Patiënten met luchtwegklachten die toch beoordeeld moeten worden, zullen op een speciaal spreekuur worden gezien waarbij er door de arts wordt gewerkt met beschermingsmaterialen. Volgt u voor deze afspraak alstublieft de instructies van de assistente op.

Krijgt u tussen het maken van de afspraak en het daadwerkelijke tijdstip van uw afspraak te maken met de volgende klachten hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts kom dan niet naar de praktijk maar bel met de assistente.

Om wachtrijen in de praktijk de voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om bij voorkeur alleen te komen en om precies op het afgesproken tijdstip binnen te komen. Om de 1,5-meter afstand te kunnen waarborgen hebben we bepaalde wachtkamerplekken afgeplakt. Wij verzoeken u om hier ook rekening mee te houden in de gangpaden en bij de balie. Ook het dragen van een mondkapje is een dringend verzoek.

Samen zitten we in een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt, nieuw voor u als patiënt maar ook nieuw voor ons als arts of als medewerker. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk zorg te blijven verlenen en hopen op uw begrip en flexibiliteit.

Vriendelijke groet,  

Huisartsen en medewerkers Groepspraktijk Huizen

 

Wat moet u doen bij klachten of vermoeden van besmetting door het Coronavirus:

Sinds 1 juni is het landelijk coronabeleid: blijf thuis bij coronaklachten en laat u testen. Dus bij klachten
van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of geur, kunt u 0800-1202 bellen
voor een afspraak voor een test. Dit testbeleid is met name belangrijk voor jongeren en volwassenen.
Dus voor medewerkers in uw kinderopvang en voor eventuele tieners in uw buitenschoolse
opvanglocatie. Bij kinderen onder de 12 jaar is de GGD terughoudend in het uitvoeren van een
coronatest.

U belt alleen de huisartsenpraktijk (of de huisartsenpost in ’s avond of in het weekend):

o   Als de klachten erger worden 

o   Als er sprake is van aanhoudende koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheid

o   Of wanneer u behoort tot een kwetsbare groep 

 

Wat moet u doen bij alle andere klachten:

– Voor andere klachten zijn we telefonisch bereikbaar.

– De assistente vraagt of u vrij bent van klachten als hoesten, benauwdheid en koorts.

– In de praktijk is de planning ruim zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent en
niet tegelijk met andere patiënten. Het kan ook zijn dat de huisarts u belt om uw
klachten te bespreken.

– De praktijkruimtes en wachtkamers worden extra schoongemaakt om besmettingen te voorkomen.

 

Belangrijk! Zorg dat bij spoed uw gegevens bekend zijn via het LSP

U beschikt over een elektronisch patiëntendossier. U kunt het ziekenhuis of andere

zorgaanbieders (in uw regio) toestemming geven om in dat dossier te kijken en gegevens te

delen. Dat kan in een spoedsituatie uw artsen helpen. Zo kunnen zij bijv. uw medicatie zien.

U moet daarvoor toestemming geven. Dat gaat als volgt:

– Zeg tegen uw huisarts en apotheker dat andere zorgverleners uw dossier mogen

inzien

– Of geef hen een ingevuld toestemmingsformulier dat u vindt op de website van het

landelijk Schakelpunt. www.lsp.nl

– Of regel het online op www.volgjezorg.nl/toestemming.

 

Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig vanwege de situatie met het coronavirus?

Dan kun u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070 4455 888.

U kunt zichzelf het beste informeren via de site van de RIVM (www.rivm.nl) of via de landelijke voorlichting-site van de huisartsen (www.thuisarts.nl)  of via https://www.pharos.nl/  Controleer berichtgeving over het virus via de sociale media altijd met dat van de officiële instanties (RIVM).

Op onze website proberen we altijd het meest actuele beleid door te geven. Er is een landelijk informatienummer beschikbaar 0800-1351 voor al uw vragen over het virus en wat u moet doen als u denkt het virus te hebben.

 

Wanneer wordt er getest op het Corona virus?

Bij klachten van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of geur, kunt u 0800-1202 bellen
voor een afspraak voor een test. Dit testbeleid is met name belangrijk voor jongeren en volwassenen.
Dus voor medewerkers in uw kinderopvang en voor eventuele tieners in uw buitenschoolse
opvanglocatie. Bij kinderen onder de 12 jaar is de GGD terughoudend in het uitvoeren van een
coronatest.