« terug naar vorige pagina

VACCINATIE COVID-19/CORONA VIRUS

COVID-19

Wij begrijpen goed dat u vragen heeft over het vaccinatiebeleid COVID-19.
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD. http://www.ggdgv.nl 

Geachte heer/mevrouw,

Het Corona virus is nog niet bedwongen. Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds stijgende, en hierover maken ook wij ons zorgen. Als huisartsen van de Groepspraktijk Huizen informeren wij u graag over de stand van zaken.

Voorop staat dat we samen met u graag werken aan veiligheid voor u en onszelf. Zo kunnen we de zorg blijven geven die nodig is. Wij vinden het erg belangrijk om daarin de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Wij rekenen er op dat u dat ook doet. Alleen dan kunnen we de medische zorg bieden zoals wij dat graag willen.

Wat doen wij om uw en onze veiligheid te garanderen?

 • het aantal plaatsen in de wachtkamer is beperkt
 • de huisartsen houden geen inloopspreekuren
 • de huisartsen en praktijkondersteuners helpen meer mensen op afstand, via de telefoon, per mail of videoconsult
 • iedereen wordt gevraagd zijn handen te desinfecteren bij binnenkomst en een niet medisch neus-mondmasker is verplicht
 • bij binnenkomst graag melden bij de balie, ook al heeft u een afspraak
 • op de balie is een scherm geplaatst
 • we houden 1,5 meter afstand en schudden geen hand
 • wij gebruiken medische mondmaskers en handschoenen

Wat verwachten wij van u?

 • te bellen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over uw gezondheid. De doktersassistente zal een aantal vragen aan u stellen in opdracht van de huisarts.
 • een e-consult te sturen (kijk hiervoor op onze website)
 • niet zonder afspraak de praktijk te bezoeken
 • uw (herhaal) recept telefonisch aan te vragen
 • indien een telefonische wachtrij ontstaat verzoeken wij u op een rustiger moment terug te bellen
 • bij klachten, die mogelijk met Corona te maken hebben, verzoeken wij u zich eerst te laten testen via de GGD
 • dat u zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, ook als u de praktijk bezoekt

Wij streven ernaar om de reguliere zorg te blijven uitoefenen. Met uw hulp kunnen wij de zorg blijven leveren die nodig is. Samen met onze assistenten, POH’s, management en administratie blijven wij ons 100% inzetten voor u.

Hartelijke groet, namens het voltallige personeel,

Cornelieke Bisschop
Voorzitter Groepspraktijk Huizen

 

Wat moet u doen bij klachten of vermoeden van besmetting door het Coronavirus:

Sinds 1 juni is het landelijk coronabeleid: blijf thuis bij coronaklachten en laat u testen. Dus bij klachten
van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of geur, kunt u 0800-1202 bellen
voor een afspraak voor een test. Dit testbeleid is met name belangrijk voor jongeren en volwassenen.
Dus voor medewerkers in uw kinderopvang en voor eventuele tieners in uw buitenschoolse
opvanglocatie. Bij kinderen onder de 12 jaar is het vaccinatiebeleid van de GGD terug te vinden op hun website http://www.ggdgv.nl

U belt alleen de huisartsenpraktijk (of de huisartsenpost in ’s avond of in het weekend):

o   Als de klachten erger worden 

o   Als er sprake is van aanhoudende koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheid

o   Of wanneer u behoort tot een kwetsbare groep 

 

Wat moet u doen bij alle andere klachten:

– Voor andere klachten zijn we telefonisch bereikbaar.

– De assistente vraagt of u vrij bent van klachten als hoesten, benauwdheid en koorts.

– In de praktijk is de planning ruim zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent en
niet tegelijk met andere patiënten. Het kan ook zijn dat de huisarts u belt om uw
klachten te bespreken.

– De praktijkruimtes en wachtkamers worden extra schoongemaakt om besmettingen te voorkomen.

 

Belangrijk! Zorg dat bij spoed uw gegevens bekend zijn via het LSP

U beschikt over een elektronisch patiëntendossier. U kunt het ziekenhuis of andere

zorgaanbieders (in uw regio) toestemming geven om in dat dossier te kijken en gegevens te

delen. Dat kan in een spoedsituatie uw artsen helpen. Zo kunnen zij bijv. uw medicatie zien.

U moet daarvoor toestemming geven. Dat gaat als volgt:

– Zeg tegen uw huisarts en apotheker dat andere zorgverleners uw dossier mogen

inzien

– Of geef hen een ingevuld toestemmingsformulier dat u vindt op de website van het

landelijk Schakelpunt. www.lsp.nl

– Of regel het online op www.volgjezorg.nl/toestemming.

 

Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig vanwege de situatie met het coronavirus?

Dan kun u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070 4455 888.

U kunt zichzelf het beste informeren via de site van de RIVM (www.rivm.nl) of via de landelijke voorlichting-site van de huisartsen (www.thuisarts.nl)  of via https://www.pharos.nl/  Controleer berichtgeving over het virus via de sociale media altijd met dat van de officiële instanties (RIVM).

Op onze website proberen we altijd het meest actuele beleid door te geven. Het landelijke informatienummer 0800-1351 is beschikbaar voor al uw vragen over het virus en wat te doen als u denkt het virus te hebben.

Wanneer wordt er getest op het Corona virus?

Bij klachten van verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of geur, belt u 0800-1202 voor het maken van een testafspraak.
Voor kinderen onder de 12 jaar is het vaccinatiebeleid van de GGD terug te vinden op de website http://www.ggdgv.nl .