« terug naar vorige pagina

CORONA VIRUS

Informatie over onze maatregelingen in de praktijk 

                                                                                                                                                   Huizen 17 maart 2020

Geachte patiënten,

Als uw huisarts willen wij u graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hebben moeten treffen in verband met het Covid-19 (Corona) virus. Dit virus heeft op dit moment grote gevolgen voor ons dagelijkse leven en de dagelijkse gang van zaken in de Groepspraktijk.

Het virus wordt overgebracht d.m.v. contacten met anderen. Uw allerbeste bescherming is dan ook het aantal contacten maximaal te beperken.

 Allereerst willen wij u verzoeken om niet naar de praktijk te komen als u geen afspraak heeft, ook niet voor het ophalen van briefjes of inleveren van medicijndoosjes. We proberen uw vragen zoveel mogelijk telefonisch te beantwoorden. Dit is voor uzelf de beste bescherming en ook voor onze medewerkers in de praktijk.

De consulten bij de poh-somatiek en poh-ggz worden vanaf nu gedeeltelijk telefonisch gedaan.

Er zijn geen inloopspreekuren meer. Er kunnen geen afspraken meer worden gemaakt via de website mijngezondheid.net.

De assistente bepaalt, in overleg met de huisarts, of u in aanmerking komt voor een afspraak op het spreekuur.
Patiënten met luchtwegklachten proberen we zoveel mogelijk telefonisch te helpen.
Patiënten met luchtwegklachten die toch beoordeeld moeten worden, zullen op een speciaal spreekuur worden gezien waarbij er door de arts wordt gewerkt met beschermingsmaterialen. Volgt u voor deze afspraak alstublieft de instructies van de assistente op.

Krijgt u tussen het maken van de afspraak en het daadwerkelijke tijdstip van uw afspraak te maken met de volgende klachten hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts kom dan niet naar de praktijk maar bel met de assistente.

Om wachtrijen in de praktijk de voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om bij voorkeur alleen komen en om precies op het afgesproken tijdstip te komen. Om de 1,5-meter afstand te kunnen waarborgen hebben we bepaalde wachtkamerplekken afgeplakt. Wij verzoeken u om hier ook rekening mee te houden in de gangpaden en bij de balie.

Samen zitten we in een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt, nieuw voor u als patiënt maar ook nieuw voor ons als arts of als medewerker. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk zorg te blijven verlenen en hopen op uw begrip en flexibiliteit.

Vriendelijke groet,  

Huisartsen en medewerkers Groepspraktijk Huizen

 

Wat moet u doen bij klachten of vermoeden van besmetting door het Coronavirus:

–              Kom niet naar de praktijk zonder afspraak

–              Bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat anderen niet besmet raken. Houd dus afstand tot andere mensen.

–              Je hoeft de huisarts niet te bellen. De klachten zijn mild.

–              Bel voor informatie over Corona met het RIVM 0800 1351 of de GGD 035 6926400

–              U belt alleen de huisartsenpraktijk (of de huisartsenpost in ’s avond of in het weekend):

o   Als de klachten erger worden 

o   Als er sprake is van aanhoudende koorts (meer dan 38 graden) en/of benauwdheid

o   Of wanneer u behoort tot een kwetsbare groep 

 

–              De assistente beoordeelt of de huisarts u terugbelt voor een telefonisch consult

–              De huisarts beslist of u gezien moet worden door een arts in het Centraal Corona Centrum en maakt een afspraak voor u.

–              Het centrum is bij de huisartsenpost op het terrein van het Tergooi Ziekenhuis, locatie Blaricum.

 

Wat moet u doen bij alle andere klachten:

– Voor andere klachten zijn we telefonisch bereikbaar.

– De assistente vraagt of u vrij bent van klachten als hoesten, benauwdheid en koorts.

– Klachten en behandelingen die kunnen wachten worden op dit moment uitgesteld
dat overlegt u met de assistente en de huisarts.

– In de praktijk is de planning ruim zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent en
niet tegelijk met andere patiënten. Het kan ook zijn dat de huisarts u belt om uw
klachten te bespreken.

– De praktijkruimtes en wachtkamers worden extra schoongemaakt om besmettingente voorkomen.

 

Belangrijk! Zorg dat bij spoed uw gegevens bekend zijn via het LSP

U beschikt over een elektronisch patiëntendossier. U kunt het ziekenhuis of andere

zorgaanbieders (in uw regio) toestemming geven om in dat dossier te kijken en gegevens te

delen. Dat kan in een spoedsituatie uw artsen helpen. Zo kunnen zij bijv. uw medicatie zien.

U moet daarvoor toestemming geven. Dat gaat als volgt:

– Zeg tegen uw huisarts en apotheker dat andere zorgverleners uw dossier mogen

inzien

– Of geef hen een ingevuld toestemmingsformulier dat u vindt op de website van het

landelijk Schakelpunt. www.lsp.nl

– Of regel het online op www.volgjezorg.nl/toestemming.

 

Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig vanwege de situatie met het coronavirus?

Dan kun u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070 4455 888.

U kunt zichzelf het beste informeren via de site van de RIVM (www.rivm.nl) of via de landelijke voorlichting-site van de huisartsen (www.thuisarts.nl)  of via https://www.pharos.nl/  Controleer berichtgeving over het virus via de sociale media altijd met dat van de officiële instanties (RIVM).

Op onze website proberen we altijd het meest actuele beleid door te geven. Er is een landelijk informatienummer beschikbaar 0800-1351 voor al uw vragen over het virus en wat u moet doen als u denkt het virus te hebben.

 

Wanneer wordt er getest op het Corona virus?

Het beleid ten aanzien van testen op Corona is veranderd. Er wordt alleen nog maar getest bij ernstig zieke mensen met een verhoogde kans op een ernstig beloop. Het gaat dan om patiënten die EN ziek zijn EN kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld ouderen, mensen met hart en vaatziekten, longziekten, immuunstoornissen) 

Dus als u in contact bent geweest of in een gebied bent geweest waar veel Corona voorkomt, is dat geen reden om te testen. Ook niet bij luchtwegklachten of koorts of benauwdheid.

Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen:

 • Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Beperk uw sociale contacten zoveel mogelijk

Bent u een medewerker in de zorg? Dan is er soms ook een mogelijkheid om getest te worden. Voor wie is dit testaanbod bedoeld?

Het testaanbod is bedoeld voor zorgmedewerkers die hun werkzaamheden niet kunnen aanpassen, niet thuis kunnen blijven tot 24 uur klachtenvrij, niet erg ziek zijn en geen persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken als ze zelf klachten hebben. Tevens moet de continuïteit van zorg in het geding zijn; als de medewerker negatief test op coronavirus, 

Wie stelt de indicatie voor de test?

zou deze medewerker – in overleg met de bedrijfsarts of huisarts – weer aan het werk kunnen.

De indicatie wordt alleen gesteld door een arts. Dit kan zijn de bedrijfsarts of een andere (instelling)arts, eventueel door een leidinggevende die overlegt met de bedrijfsarts of een andere (instelling)arts. Huisartsen stellen de indicatie voor zichzelf en/of voor de zorgmedewerkers uit de praktijk.

De kosten van deze test

Over de kosten van deze test is landelijk nog geen duidelijkheid. Er wordt gestreefd naar landelijke (overheids)bekostiging.

Hoe verloopt de aanmelding

 1. Aanmelding kan uitsluitend per email: zorgmedewerkers@ggdgv.nl (dus niet telefonisch).
 2. Een aanmelding wordt alleen in behandeling genomen wanneer er een volledig anamnese-formulier is ingevuld met daarop ook de naam en gegevens van de aanvragende arts (zie bijlage).
 3. Leidinggevenden zijn dus NIET bevoegd om te indiceren, tenzij een leidinggevende zelf arts is.
 4. Anamneselijsten die niet compleet zijn, worden retour gestuurd en de zorgmedewerker wordt dan niet ingepland.